Iechyd

Yn ôl y llwch ty Sefydliad Iechyd y Byd yw nifer un rheswm o adweithiau alergaidd yn y cartref.

croen Dynol, feces gwiddon llwch, paill, ffwng, ffibrau, bacteria, gronynnau bwyd, planhigion, pryfed a chemegau. Mae pob un o'r rhain yn cael ei gweld yn llwch ty. Rhyw fesur yn unig 0.3 micron o ran maint - hyd at 200 gwaith yn llai na diamedr gwallt dynol.

Cael gwared ar y malurion mawr a'r alergenau microsgopig hefyd.

glanhau rheolaidd yn helpu cael gwared ar alergenau a lled eich cartref.


WhatsApp Online Chat !