આરોગ્ય

વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઘર ધૂળ અનુસાર ઘરમાં એલર્જીક પ્રતિક્રિયાઓ સંખ્યા એક કારણ છે.

માનવ ત્વચા, ધૂળ નાનું છોકરું ફેસેસ, પરાગરજ ફૂગ, ફાઇબર, બેક્ટેરિયા, ખોરાક કણો, પ્લાન્ટ બાબત, જંતુઓ અને કેમિકલનું ઉત્પાદન કરતી. આ દરેક એક ઘર ધૂળ જોવા મળે છે. કેટલાક માપદંડ કદ માત્ર 0.3 માઇક્રોન્સ - 200 વખત માનવ વાળ વ્યાસ કરતા નાની સુધી.

મોટા કચરો અને માઇક્રોસ્કોપિક એલર્જન પણ દૂર કરે છે.

નિયમિત સફાઈ બધા તમારા ઘરમાં પર એલર્જન દૂર કરે છે.


WhatsApp Online Chat !