स्वास्थ्य

विश्व स्वास्थ्य संगठन घर धूलो अनुसार घरमा एलर्जी प्रतिक्रिया को संख्या एक कारण हो।

मानव छाला, धूलो पैसाबारे मलको, पराग, च्याउ, फाइबर, ब्याकटेरिया, खाना कणहरु, बोट कुरा, कीरा र रसायन। यी हरेक एक घर धूलो मा पाइन्छ। केही उपाय आकार मात्र 0.3 माइक्रोन - एक मानव बाल को व्यास भन्दा सानो 200 पटक सम्म।

ठूलो मलबे र पनि सूक्ष्म allergens हटाउँछ।

नियमित सफाई सबै आफ्नो घर allergens हटाउन मद्दत गर्छ।


WhatsApp Online Chat !