Sức khỏe

Theo bụi nhà Tổ chức Y tế Thế giới là nguyên nhân số một của phản ứng dị ứng trong nhà.

da người, phân bụi mite, phấn hoa, nấm, sợi, vi khuẩn, các hạt lương thực, vấn đề thực vật, côn trùng và hóa chất. Mỗi một trong những được tìm thấy trong bụi nhà. Một số biện pháp chỉ 0,3 micron - lên đến nhỏ hơn đường kính của một sợi tóc người 200 lần.

Loại bỏ các mảnh vỡ lớn và các chất gây dị ứng cực nhỏ quá.

Thường xuyên làm sạch giúp loại bỏ chất gây dị ứng trên khắp ngôi nhà của bạn.


WhatsApp Online Chat !